tet


Allah swt berkata, "Kemudian apabila yang memberi hutang percaya kepada yang berhutang (dengan tidak perlu bersurat, saksi dan barang gadaian), maka orang(yang berhutang) yang dipercayai itu perlu menyempurnakan bayaran hutang diamanahkan kepadanya."
- Surah al-Baqarah, ayat 283

No comments:

:a   :b   :c   :d   :e   :f   :g   :h   :i   :j   :k   :l   :m   :n   :o   :p   :q   :r   :s   :t

Post a Comment

Leave Cop Jari (,^^)